17 October 2019 @ 05:26 pm
Nauda aizsien mums acis  
Šodien sapratu, ka kādu laiku mans dzīves mērķis bija vergot reptiļiem. Kopš šodienas mērķis ir izkļūt no Sansāras rata.
 
 
( Post a new comment )
[info]eos on October 18th, 2019 - 12:05 am
Vairāk brīvības var būt pozitīvā nozīmē narkotikas

(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on October 18th, 2019 - 12:30 am
/svilpoju kā Raiens Gostlings/

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true?
(Reply) (Parent) (Link)