reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 6th, 2018|09:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ak Dievs es pēkšņi sapratu, ko nozīmē "vārds tapa miesa"

http://klab.lv/users/de_profundis/233727.html

tas nozīmē valodas un realitātes savienošanos. duālisma beigas un Kristus kā ceļš.

šis ir tas būtiskais elements, ko Luters vēl saprata, bet protestantisms ar laiku zaudēja, aizejot intelektuālā abstrakcijā un teoloģiskā teorijā.

esmu gatava atgriezties sakramentos
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]mazaa_mija
Date:November 7th, 2018 - 03:36 am
(Link)
sirreāli
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:November 7th, 2018 - 10:39 pm
(Link)
un tieši tajà pašà naktī nomira mans tētis, beidzot tika sastādīta valdïba un mēness beidza dilt. šonakt vińš atkal augs, izaugs par dzīvības maizi
[User Picture]
From:[info]mazaa_mija
Date:November 8th, 2018 - 11:51 am
(Link)
Izsaku līdzjūtību
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:November 10th, 2018 - 10:21 pm
(Link)
jums tur joprojām ir duālisms, kamēr postulējat kko nemateriālu
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:November 10th, 2018 - 10:39 pm
(Link)
mums?
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:November 10th, 2018 - 11:29 pm
(Link)
Nu jā, jums - ne materialistiem/ ateistiem.