reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 15th, 2017|09:56 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
un vārds tapa miesa

vai kāds var šo paskaidrot
linkpost comment

Comments:
From:(Anonymous)
Date:December 15th, 2017 - 10:20 am
(Link)
Kaut kāda "domas materializācija" simboliski (?)
[User Picture]
From:[info]de_profundis
Date:December 15th, 2017 - 10:26 am
(Link)
bet kas ir domātājs?
From:(Anonymous)
Date:December 15th, 2017 - 10:54 am
(Link)
Nu taču.... tas pats, vieņiem,kas "Galvenais". Pēc tam, gan jau,somboliski šo principu atkārto arī katra hierarhiski zemāka radība.