Zaņ - [entries|archive|friends|userinfo]
Zaņ

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 12th, 2019|06:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
no rīta saule nočurkst tev pretī kā uz pannas uzmests sviesta gabaliņš, kad iznirsti no vārtrūmes tumsas.

pa vidu dienai ir darbi un steiga, divarpus izmocīti smaidi un tieši vienas kafijas par maz.

atpakaļceļā mikriņā tu sēdi blakus mazai meitenei un viņas mammai. meitene nemitīgi čivina par visu, ko redz, katra teikuma galā piekabinādama "vai ne?".

"būtu forši, ja vasarā mikriņiem būtu nolaižami jumti kā tām mašīnām, kurām nav jumta...," meitene saka.

"kā kabrioletiem," nožāvājas sieviete.

"...bet ziemā riepas varētu atskrūvēt un to vietā pielikt klāt slēpes, vai ne?"

un tu pasmaidi un neatceries, kad pēdējoreiz būtu smaidījis tā.
linkpost comment