Nov. 9th, 2021 | 01:21 pm
mood: retrofutūrisms+

Cosmic Kindness
Nekas seviŔķs, bet par dažiem eirocentiem prokrastinējot spontāni nopirku divus mazzināma retrofutÅ«ristiskā spacesynth projekta ANDROID FORNICATION ierakstus, jo tas ir mans paņēmiens, kā pretoties nežēlÄ«gajai kapitālcentrisma un Spotify ietekmes eskalācijai mÅ«zikas industrijā, kā arÄ« dÄ«lot ar naudas attiecÄ«bu izraisÄ«to stresu Å”ajā dehumanizācijas laikmetā, bezatbildÄ«gi notriecot to par dziesmām, ko mierÄ«gi varētu klausÄ«ties par velti. Es vienkārÅ”i jau gatavojos 22. gadsimtam

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories


D V R A L E X S E D L E X

Nov. 9th, 2021 | 12:01 am
mood: likums un kārtība

Konsekvence bija kaut kas labs, vai ne? Labi, tad, ja es teikÅ”u (teicu) "beidz", tas nozÄ«mēs (nozÄ«mēja) "Beidz!" as in pavēles formā, nevis "lÅ«dzu, beidz" liekulÄ«gā kristieÅ”a formā. Kas pienākas par nepakļauÅ”anos pavēlei (likumam)? Pareizi, sods jeb bauda. Bauda par nebeigÅ”anu uzmākties laikmetÄ«gajā sabiedrÄ«bā vismaigākajā gadÄ«jumā parasti ir vai nu naudas sods, vai uzmākÅ”anās iespējas liegums, mazāk maigākos un nelaikmetÄ«gākos gadÄ«jumos ā€“ moku rats vai sabradāŔana ar ziloni, bet es bÅ«Å”u maigs. JebÅ”u nevis paÅ”mērÄ·Ä«gs konsekventums, bet gan autentiskums un radikāla brÄ«vÄ«ba ir nākotnes panteisma vērtÄ«bas. Ja mana brÄ«vÄ«ba ir tavs cietums, tu neesi pietiekami #laikmetÄ«gs un 22. gadsimta sabiedrÄ«bā tev bÅ«s tikpat daudz vietas, cik brÄ«vÄ«bas 1. gadsimta romieÅ”u arēnā pie lauvām pÅ«lim par izpriecu. Savukārt lepnums ir tikums, jo neparedz melÄ«gu liŔķību un izdabāŔanu ne dēmosam, ne dzÄ«viem vai izdomātiem elkiem. Beidz! (NelÅ«dzu!)Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Pienāks diena, kad roboti sacelsies un vairs nelaidīs mājās nevienu

Oct. 19th, 2021 | 05:07 pm
mood: ufo-nyet

Tāpēc izbaudīsim, kamēr mums vēl ir kur sēdēt. Uz veselību!

Saruna ar mākslīgo intelektu

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories


Sep. 23rd, 2021 | 08:18 am


Link | Leave a comment {4} | Add to Memories