🧔⛪🤷

« previous entry | next entry »
Oct. 31st, 2021 | 09:19 pm

Kas ir tas Džīzass, kaut kādu bandītu un deģenerātu dievs? Kāpēc viņu slavina gandrīz tikai nenormālie? Man liekas, es zinu atbildi.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {24}

ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 04:08 pm
Link

Tās nav saprātīgas būtnes => nav ētikas subjekti. Ir sentienti => tāpēc labturība ir jāievēro. Nav sapienti => tāpēc var lietot, t.sk. pārtikā. Nav problēmas.

Reply | Parent | Thread


apokaplis

from: [info]apokaplis
date: Nov. 1st, 2021 - 04:20 pm
Link

skatos, ka tu tāpat kā bībeles fanātiķi, esi iemācījies savu kodeksu interpretēt savam vajadzībām. heh, un vēl saki, ka no reliģijas neko nevar iemācīties. āmen, tavai dissonancei

Reply | Parent | Thread


ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 06:01 pm
Link

Bet protams tikko būs in vitro gaļa, tā es ēdīšu arī to, ja būs garšīgāka tad tikai to.

Reply | Parent | Thread


apokaplis

from: [info]apokaplis
date: Nov. 1st, 2021 - 06:21 pm
Link

bet protams! kā tavā personīgi interpretētājā patērētājbībelē rakstīts un kā dievs tas kungs tev ir paredzējis. āmen!

Reply | Parent | Thread


ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 06:51 pm
Link

Es esmu kungs. Patērēju citas sistēmas pēc vajadzības. Saprātīgas būtnes ir kungi. Katra sev. Neviens pār citiem.

Reply | Parent | Thread


apokaplis

from: [info]apokaplis
date: Nov. 1st, 2021 - 06:59 pm
Link

tieši kā dievs tas kungs tev šajā visumā paredzējis. āmen!

Reply | Parent | Thread


ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 07:10 pm
Link

Nē, es sev pats visu paredzu , pārējie paredzētāji var iet nu tu saprati uz kurieni.

Reply | Parent | Thread


apokaplis

from: [info]apokaplis
date: Nov. 1st, 2021 - 07:21 pm
Link

tieši kā dievs tas kungs grib lai tu ticētu. āmen!

Reply | Parent | Thread


ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 08:51 pm
Link

kaut kā pohuj :D

Reply | Parent | Thread


apokaplis

from: [info]apokaplis
date: Nov. 1st, 2021 - 09:02 pm
Link

tad tik turpini dissonancēt 👍

Reply | Parent