🧔⛪🤷

« previous entry | next entry »
Oct. 31st, 2021 | 09:19 pm

Kas ir tas Džīzass, kaut kādu bandītu un deģenerātu dievs? Kāpēc viņu slavina gandrīz tikai nenormālie? Man liekas, es zinu atbildi.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {24}

ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Oct. 31st, 2021 - 10:22 pm
Link

Tur apakšā ir šķība var teikt pat inversa pseidoētika

Reply | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Oct. 31st, 2021 - 10:48 pm
Link

Gluži manu domu virziens. Ļoti zemi entry-level morāles kritēriji un burvīgas netikumību reabilitācijas perspektīvas.

Reply | Parent | Thread


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Oct. 31st, 2021 - 11:53 pm
Link

Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: "Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!"
40 Bet otrs to norāja un sacīja: "Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā!
41 Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis."
42 Un viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!"
43 Un Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē."

Reply | Parent


ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 12:12 pm
Link

Vēl principiālāk - kungu kalpu attiecības kā tādas ir draza, bet tajā JK mācībā praktiski viss ir uz šīs drazas būvēts.

Ja kāds iedomājas ka viņš ir mans kungs, tad viņš ir mans ienaidnieks.

Reply | Parent