🧔⛪🤷

« previous entry | next entry »
Oct. 31st, 2021 | 09:19 pm

Kas ir tas Džīzass, kaut kādu bandītu un deģenerātu dievs? Kāpēc viņu slavina gandrīz tikai nenormālie? Man liekas, es zinu atbildi.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {24}

ctulhu

from: [info]ctulhu
date: Nov. 1st, 2021 - 12:12 pm
Link

Vēl principiālāk - kungu kalpu attiecības kā tādas ir draza, bet tajā JK mācībā praktiski viss ir uz šīs drazas būvēts.

Ja kāds iedomājas ka viņš ir mans kungs, tad viņš ir mans ienaidnieks.

Reply | Parent