10 August 2018 @ 10:13 am
 
vakar bijām ciemos, sēžam tādā mazā mazā dārzā, ēdam, un tad nāk Ūpis ar tieši divus gadu vecāko draudzeni, nostājas vidū un sniedz koncertu, konkrēti koncertu plāniņa vidū, viens uz džambas (Ūpis), otrs uz mutes ermoņikām (Elza), un savus solo spēlē pamīšus, it kā būtu jau izmēģinājuši un sadalījuši, kad katrs spēlē. es sēdēju un domāju - o, tie mūziķi sevi parāda agri.
vakara gaitā Ūpis izmēģināja arī melodiku un sintiņu, viss patīk.
mājās ir bijis hits, ka spēlē klavieres un pūš blokflautu vienlaicīgi.
bet kad dzied un spēlē ukuleli, tad vienmēr sev aplaudē beigās.
Tags:
 
 
( Post a new comment )
f[info]f on August 10th, 2018 - 02:42 pm
:)) kurš tad sevi paslavēs, ja ne pats, - jau tagad zin!
(Reply) (Link)