15 January 2023 @ 08:11 pm
 
mēs esam gan ļoti egoistiski, vazājot bērnus šitā pa pasauli, gan ļoti nesavtīgi, jo katru dienas minūti pakārtojam viņiem.
 
 
( Post a new comment )
Shelly[info]shelly on January 15th, 2023 - 08:39 pm
Tā ir vecāku būtība, jā :)
(Reply) (Link)
zintish[info]zin on January 17th, 2023 - 05:43 pm
tas ir tik ļoti nenormāli kruta!
(Reply) (Link)