14 March 2019 @ 03:10 pm
 
satraukums par to, ka mani bērni vakarā dzirdēs bērnības miliciju. vai viņiem patiks?
 
 
( Post a new comment )
mis_sarajevo[info]mis_sarajevo on March 14th, 2019 - 03:18 pm
Citi varianti nav iespējami.
(Reply) (Link)
[info]ernuerna on March 14th, 2019 - 05:24 pm
kā gribētu sev šitādus satraukumus
(Reply) (Link)