borderfine - m [entries|archive|friends|userinfo]
borderfine

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

m [Mar. 14th, 2019|12:44 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāja nedzīst nu jau gadu. Nu vismaz tanī vietā. Citur būs jau vairāki gadi, bet citur var paciest. Nu tur arī var paciest, bet pastaigāt nevar. Sūdīgi Neko vairs nevar. Un negribas īsti arī. Būtu interesanti noskaidrot, cik liela tur nozīme mijiedarbībai. Gan jau diezgan liela. Ja nesāpētu kājas gan jau varbūt reizi mēnesī izietu no istabas un, kas zin, varbūt pat no mājas.
linkpost comment