February 21st, 2021

20/27

baigi liela pauze sanāca kopš janvāra beigām, bet atsāku skriet. šodien noskrēju ar to pašu videjo ātrumu, ko pagājušo reizi, bet bija tik daudz grūtāk. bet tagad tikai uz priekšu :)
:D vislabākā skriešanas dziesma:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: