Vajag, vajag, vajag - pods krēsls + slimnieka gulta ar maināmu slīpumu [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pods krēsls + slimnieka gulta ar maināmu slīpumu [Apr. 13th, 2020|06:00 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[santa_be]
Ja kāds pārdod lietotu poda krēslu pieaugušajam, dod ziņu. Mums noderētu!
Vēl mums noderētu slimnieka gulta ar maināmu augstumu.
linkpiedāvāt variantu

Comments:
[User Picture]
From:[info]iokaste
Date:April 13th, 2020 - 06:11 pm
(Link)
pameģini uzrakstīt uz Pestīšanas armiju, Artūram Baltacim, viņiem kādreiz bija palīglīdzekļi humanitārajā palīdzībā.
[User Picture]
From:[info]zivs
Date:April 13th, 2020 - 09:40 pm
(Link)
Ja ir nokārtota 1. grupa, šeit atsevišķas lietas var dabūt par valsts naudu, ar simbolisku vienreizēju iemaksu:
https://www.vtpc.lv/lv/tehnisko-paliglidzeklu-izsniegsana
[User Picture]
From:[info]planeeta
Date:April 13th, 2020 - 10:11 pm
(Link)
+1 ļoti laba apkalpošana un konsultācijas