pajautaa

Krievu literatūras lasīšana

Nov. 14., 2017 | 03:10 pm
posted by: andris_k in pajautaa

Kādā veidā vislabāk lasīt krievu literatūras klasiku, ja krieviski prot ne pārāk labi? Latviski, angliski vai tomēr lauzties krieviski?

# | jā, ir doma! (... izteicās 8) | Add to Memories


pajautaa

Nov. 14., 2017 | 06:30 pm
posted by: sirualsirual in pajautaa

Kā mazi bērni vēl sauc mammu? Memme? Māma? Mā?

# | jā, ir doma! (... izteicās 19) | Add to Memories