muzons - The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Egor (2012) [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Egor (2012) [Mar. 1st, 2012|01:03 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[nefolk2]
[Tags|, , , , , , ]Viss tas, ko varētu gaidīt, dziļš, tumšs trans, aptrakusi vijole, apokaliptiski dārdi, aizpasauliskas gaudas (siev. dz., pārsvarā), pūšamie un viss pie tam šoreiz atkal ar bungām! Last.fm

02. Knock by the Stairs

118 MB, VBR 0


p.s. komūnā ir likts arī Anthropomorphic (2011), sk. tagus, bet, manuprāt, spēcīgākais albums, ar ko šis nīderlandiešu projekts būtu (ja būtu) jāiepazīst, ir 2009. gada Succubus... vai arī vnk jāiepazīst The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, kas, kā jau nosaukums liek nojaust, ir biš vieglāk accessible nepieradinātai ausij

linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]unknown_entity
Date:March 1st, 2012 - 07:14 pm
(Link)
Tencinu