muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Egor (2012) [Mar. 1st, 2012|01:03 pm]

nefolk2
[Tags|, , , , , , ]Viss tas, ko varētu gaidīt, dziļš, tumšs trans, aptrakusi vijole, apokaliptiski dārdi, aizpasauliskas gaudas (siev. dz., pārsvarā), pūšamie un viss pie tam šoreiz atkal ar bungām! Last.fm

02. Knock by the Stairs

118 MB, VBR 0


p.s. komūnā ir likts arī Anthropomorphic (2011), sk. tagus, bet, manuprāt, spēcīgākais albums, ar ko šis nīderlandiešu projekts būtu (ja būtu) jāiepazīst, ir 2009. gada Succubus... vai arī vnk jāiepazīst The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, kas, kā jau nosaukums liek nojaust, ir biš vieglāk accessible nepieradinātai ausij

link1 comment|post comment

The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble - From the Stairwell (2011) [Mar. 8th, 2011|02:51 pm]

nefolk
[Tags|, , , , , ]
[mood |320 kbps]


<3!Yandex | MultiUpload

Preview
link3 comments|post comment

The Mount Fuji Doomjazz Corporation - Anthropomorphic [Jan. 30th, 2011|08:48 pm]

nefolk
[Tags|, , , , , ]Hotfile | iFolder | Yandex (CBR 320)

Avot te viss ir kā pieklājas, man gan labāk patika, kad bija ar bungām (jā, bledd, bungu nebūs :(
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]