Lācītis numur divi - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Sep. 17th, 2019|03:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |Visu ienīstu]
[music |Iggy Pop / Sonali]

Eueueu, bet Igijs tur riktīgi uz vecumu sapratis dzīvi un saņēmies, uhti! *klausās jau trešo reizi*
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]kochka
Date:September 18th, 2019 - 06:43 pm
(Link)
Es tikko noklausījos. Patika melanholiskā noskaņa.