Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Sep. 19th, 2018|12:58 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |He's a dick, he's a dick, he's addicted]
[music |Kovacs / I Better Run]

Šito te, nevermind me, es tikai atnācu ātri pateikt, ka Kovacs jaunais albums piepeši spotifajā izlikts.

*aktīvi klausās, priecājas*
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]hilda
Date:September 19th, 2018 - 10:53 pm
(Link)
Ā, lieliska ziņa.