Šulcs te garām gāja - Praktiskie oksimoroni [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Praktiskie oksimoroni [Aug. 31st, 2018|11:37 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |Beidzot jāstrādā, vai]
[music |Zack Hemsey / So Silent]

Vakar pavisam netīšām uzzināju, ka pastāv tāds veidojums kā anarhistu federācija.

Uzskatu, ka tas ir apmēram viss, kas būtu jāzina par šo pasauli.
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]uldy
Date:August 31st, 2018 - 02:30 pm
(Link)
Noteikti, ka kārtīgi reģistrēta, ar visu sabiedriskā labuma organizācijas statusu un visiem papīriem kārtībā.
[User Picture]
From:[info]nxn
Date:August 31st, 2018 - 04:03 pm
(Link)
Mājas lapa arī viņiem ļoti kārtīga