Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Jul. 23rd, 2018|12:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Au!]
[music |Archive / Damage]

Lūk vakar, piemēram, pirmais vīntoniks tika ieliets apmēram plkst 10:40 no rīta.

Es jums ko varu pateikt, dzīve ar vīntoniku ir tik ļoti labāka, nekā šitā te visapkārt valdošā huiņa. Pat, ja šis padzēriens jāuzņem Nymburkā, kas nav pat nekurienes vidus, nē, tā ir kaut kāda nevienam nezināma nekurienes nomale.
linkiet garām