Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Jun. 26th, 2018|07:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Labi tā pastrādāts]
[music |Shpongle / Further Adventures in Shpongleland]

Pirmdien gājām uz picēriju*, tur bija ciet, aizgājām uz picēriju**. Otrdien gājām uz picēriju***, tur viss bija pilns, aizgājām uz picēriju****. Jāsāk domāt, vai šajā pilsētā vispār ir kāda cita tipa ēstuves.

* LaFesta
** Kaskada
*** Mediterrana
**** Corleone
linkiet garām