Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Mar. 19th, 2017|07:58 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Gut]
[music |Huiņa ar ģitārām]

- (skatās teļikā) Eu, tur ir čuvaks vārdā Galvas!
- Viņu bērnībā tā iesauca. Tagad, pēc operācijas, jau normāli izskatās.
linkiet garām