Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Apr. 25th, 2012|09:46 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]planeeta
Date:April 25th, 2012 - 11:25 pm
(Link)
Mhm, tā noteikti bija Zīme, lai Tu izdalītu neatpogāto summu pa visu veidu baznīcām