That time of the year

« previous entry | next entry »
Jan. 15th, 2020 | 02:57 pm

Raganu medības ir sākušās. Ofisa vigilantes ir uzsākuši izmeklēšanu, ar mērķi atrast vainīgo, kurš pirmais uz darbu atnesa rotavīrusu.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {1}

Nikolass A. Dērsingtons

(no subject)

from: [info]kisswithafist
date: Jan. 15th, 2020 - 04:33 pm
Link

Protams, ka tas, kuram bērni. Vai tas, kuram vairāk bērnu. Vai tas, uz kura dārziņu rotavīrusa dēļ ir izsaukts PVD (nesens gadījums, noklausīts kāda ofisa virtuvē)

Reply