Grain of Salt - [entries|archive|friends|userinfo]
snauts

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 16th, 2018|10:00 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nedēļa dzeršanas un vairākas dienas pārcepšanās saulē bija pietiekami, lai mana organisma imūnsistēmu novājinātu tik tālu, ka es iedzīvojos jostas rozē, kas kā izrādās ir tās pašas vējbakas.
linkpost comment

Comments:
From:[info]mansgan
Date:May 16th, 2018 - 09:54 pm
(Link)
tantiņa, dzimusi 1880., un zils papīrs (vai kā nu tur bija), kā ar roku noņems
[User Picture]
From:[info]pljecka
Date:May 18th, 2018 - 07:34 pm
(Link)
Es varu tev uzspļaut ;)