slikts sapnis - [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 11th, 2020|05:20 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
baidos, nāksies gulagēt [info]gamall par pārāk vecu spēļu spēlēšanu
Linkdot krepsi

Comments:
From:[info]slikts
Date:January 11th, 2020 - 05:23 pm
(Link)
viņa spēlē Dragon Age: Inquisition
[User Picture]
From:[info]garamgajejs
Date:January 11th, 2020 - 06:10 pm
(Link)
dear god
From:[info]slikts
Date:January 11th, 2020 - 07:54 pm
(Link)
sakās, ka spēlējot lore pēc. latviešu valodā pat nav īsti tāda vārda, tāpēc tas neskaitās