sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 15th, 2034|01:40 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Grēks jau teikt, tomēr tik labi, ka mums ir Tramps. Bez viņa pasaule būtu aizgājusi virzienā, kurā mēs pasauli vairs nepazītu un atpakaļceļa arī vairs nebūtu.
linkpost comment

Comments:
From:[info]mansgan
Date:March 15th, 2019 - 01:53 am
(Link)
kam jums?
[User Picture]
From:[info]sickboy
Date:March 15th, 2019 - 01:56 am
(Link)
Pasaulei.
[User Picture]
From:[info]gars
Date:March 15th, 2019 - 10:47 am
(Link)
vai tad vajag atpakaļceļu?
[User Picture]
From:[info]gars
Date:March 15th, 2019 - 10:48 am
(Link)
tāpat viss aizies
[User Picture]
From:[info]gars
Date:March 15th, 2019 - 10:52 am
(Link)
es atceros gadījumu - es ienācu kādā lauku draudzē, un viņi saka, mīļais mācītāj, pie mums te gan te ir labi, pie mums jau viss notiek! un jā, ... viss notiek, bet kas, mīļie draugi, tad īsti tur notiek???