sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 15th, 2034|01:40 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]gars
Date:March 15th, 2019 - 10:52 am
(Link)
es atceros gadījumu - es ienācu kādā lauku draudzē, un viņi saka, mīļais mācītāj, pie mums te gan te ir labi, pie mums jau viss notiek! un jā, ... viss notiek, bet kas, mīļie draugi, tad īsti tur notiek???