zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[May. 15th, 2018|11:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:May 16th, 2018 - 12:49 am
(Link)
bet gaišība taču aizklikājās līdz pašai labākajai threada daļai tieši par šo tēmu? tiem, kuri neaizklikājās: https://twitter.com/jmittra/status/996145927286083587

hackers counter system