Dieva ausī
būtība 
26th-Nov-2018 08:59 am
es esmu arī mīlestība
mīlestība un silta gaisma
un spēks
This page was loaded Aug 9th 2020, 8:07 pm GMT.