Dieva ausī
būtība 
26th-Nov-2018 08:59 am
es esmu arī mīlestība
mīlestība un silta gaisma
un spēks
This page was loaded Jan 20th 2020, 2:07 am GMT.