Dieva ausī
būtība 
26th-Nov-2018 08:59 am
es esmu arī mīlestība
mīlestība un silta gaisma
un spēks
This page was loaded Aug 19th 2019, 9:19 pm GMT.