Dieva ausī
būtība 
26th-Nov-2018 08:59 am
es esmu arī mīlestība
mīlestība un silta gaisma
un spēks
This page was loaded Apr 1st 2020, 7:32 am GMT.