Dieva ausī
Recent Entries 
3rd-Jul-2009 10:35 pm - vakardienas prieks
gerontologi definējuši, ka jaunība ilgstot līdz 45 gadiem
briedums no 45-60
vecums no 60 -...

nu, vai nav prieks?!
This page was loaded Jul 12th 2020, 12:16 am GMT.