Dieva ausī
Recent Entries 
2nd-Sep-2009 08:39 pm
ak, jā, mums tak sākusies rudens vīrusu sezona, papriekšu lielais, tad vakar mazais, man arī kakls sarkans
This page was loaded Jul 3rd 2020, 3:58 pm GMT.