Dieva ausī
 
27th-Jul-2016 11:32 pm
Man gan nevienam nav ko ieteikt, un tā jau sen, izņemot vienu - tveriet mirkli.
This page was loaded Jul 10th 2020, 3:12 am GMT.