Dieva ausī
23rd-Jun-2015 12:12 pm
abet man tieši šodien uzziedēja nevis paparde, bet jau trešais kaktusa zieds! (un izskatās, ka būs arī ceturtais)


This page was loaded Jan 20th 2020, 3:02 am GMT.