Dieva ausī
23rd-Jun-2015 12:12 pm
abet man tieši šodien uzziedēja nevis paparde, bet jau trešais kaktusa zieds! (un izskatās, ka būs arī ceturtais)


This page was loaded Apr 1st 2020, 8:16 am GMT.