Dieva ausī
23rd-Jun-2015 12:12 pm
abet man tieši šodien uzziedēja nevis paparde, bet jau trešais kaktusa zieds! (un izskatās, ka būs arī ceturtais)


This page was loaded Aug 19th 2019, 9:51 pm GMT.