krēpjlācis - January 11th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 11th, 2012

shiny things [Jan. 11th, 2012|01:37 pm]
[music |Ben Frost - O god protect me]

reku visām čiksām, kurām vajag shiny thingslūdzu :*
linkpost comment

[Jan. 11th, 2012|03:23 pm]
nu nevaru PIELIKT PUNKTU TAM DARBAM :/
linkpost comment

exī šmexī [Jan. 11th, 2012|03:23 pm]
[music |Hārdijs Lediņš - das Haus]

jāiet atkal uzpīpēt un iedzert kafiju būs un ttaaaad... RAKSTĪT. UN RĪT ATKAL EKSĀMENS. visu laiku šitā. es neko nerubīju. un neviens neiekomentē pat Death Metal.

man ļoti patīk ciba tagad, varēja gan būt mazāk margināla.
link1 comment|post comment

[Jan. 11th, 2012|04:04 pm]
kaut kādi veģmas izdzēsa [info]nefolk cibu nu bet viņiem jau iemesls, tā kā viss normz.
link5 comments|post comment

par meičām [Jan. 11th, 2012|06:02 pm]
link2 comments|post comment

bet ja godīgi [Jan. 11th, 2012|06:09 pm]
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 11th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]