krēpjlācis - January 12th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 12th, 2012

[Jan. 12th, 2012|01:14 pm]
[music |OM]

eksāmenos bieži lūdzu papildus lapas, kamēr visi citi iztiek ar vienu
linkpost comment

Unholy Satan uzstāšanās Radio Naba 9. jubilejas svinībās [Jan. 12th, 2012|01:20 pm]
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]
[mood |nopirku Winston bundžu Maximā]
[music |LATVIJU SĀTANAM]

http://www.youtube.com/watch?v=323Ge01xlBU

tur tā ir apskatāma.
lūdzams piespiest HD p.ogu
tā kā uz mums skaņuvīri aizgāja prom, tad mani tur sākumā diezgan slikti var dzirdēt. bet visādi citādi noteikti vērts noskatīties šo lielisko uzstāšanos.

(linku izdevās uztaisīt clicky, neizmantojot rich text mode, tāpēc nemāku pievienot bildi. rich text moudā liekot 'insert link' pēc ielikšanas parādījās tukšums. vienkārši iekopējot - nebija clicky. iemāciet taču kāds mani rīkoties ar to sasodīto cibu!)
link23 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 12th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]