26 July 2011 @ 02:00 pm
 
 
 
( Post a new comment )
[info]cheezyfreez on July 28th, 2011 - 03:48 pm
skupsti, ziedi un torte svetkos! lai izdodas.
(Reply) (Thread) (Link)
[info]neverklever on July 28th, 2011 - 05:15 pm
pāl-dies :) āber es cibā esmu samelojies par svināmajiem datumiem.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
[info]cheezyfreez on July 28th, 2011 - 05:28 pm
ou, bet es Tevi apsveicu viltus svetkos sa vai ta ;)
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
[info]neverklever on July 28th, 2011 - 05:29 pm
virtuālais rosols un lielas bučas tev.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
[info]cheezyfreez on July 28th, 2011 - 05:34 pm
ou neruna par edienu - esmu paredies auksto zupu un vel milzu katls ledusskapi.
garlaikojies darba?
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
[info]neverklever on July 29th, 2011 - 11:43 am
gan šodien, gan vakar atbilde ir jā
(Reply) (Parent) (Link)
[info]neverklever on July 28th, 2011 - 05:30 pm
t.i. vārda ne jau cita diena
(Reply) (Parent) (Link)