Apr. 11th, 2022 @ 09:59 am (no subject)
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]dombrava
Date: April 11th, 2022 - 11:37 pm
(Permanent Link)
Labi cilvēki joprojām ir. "Viņi četras nedēļas nosēdējuši aukstos pagrabos, apšaudīti, gandrīz bez ēdamā un ūdens. Un, par spīti visai traumatiskajai pieredzei, šī brīnišķīgā harkiviete uztraucas, vai nav auksti brīvprātīgajai, kura lej viņai tēju un piedāvā siermaizi."