Apr. 11th, 2022 @ 09:59 am (no subject)
About this Entry
(no subject)
Labi cilvēki joprojām ir. "Viņi četras nedēļas nosēdējuši aukstos pagrabos, apšaudīti, gandrīz bez ēdamā un ūdens. Un, par spīti visai traumatiskajai pieredzei, šī brīnišķīgā harkiviete uztraucas, vai nav auksti brīvprātīgajai, kura lej viņai tēju un piedāvā siermaizi."

[info]dombrava replied to
on April 11th, 2022 at 11:37 pm
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.