mis_sarajevo

(no subject)

Mar. 23rd, 2013 | 05:08 pm
From:: mis_sarajevo

Būs laikam šovakar ar [info]au jāparunā, kāpēc pēdējās nedēļas Bērnības milicija tā sirdi rauj laukā.

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: