(no subject)

« previous entry | next entry »
Mar. 23rd, 2013 | 05:08 pm
feels like: calm calm
muzīk: bērnības milicija

Būs laikam šovakar ar [info]au jāparunā, kāpēc pēdējās nedēļas Bērnības milicija tā sirdi rauj laukā.

Link | teic | Add to Memories


Comments {0}