mazaa_mija - Unseen Amsterdam [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Unseen Amsterdam [Sep. 20th, 2015|08:06 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]mazaa_mija
Date:September 20th, 2015 - 09:47 pm
(Link)
es arī gribu bomžu-dīvu–ānā! bet nekas gan jau līdz tam tiksim! tagad tik sagurums uznāca, jo tie enerģijas vampīri neatstājas.
ja davids vēl apkārt tad ievelc vinam ar kādu karoti arī no manis
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:September 20th, 2015 - 09:54 pm
(Link)
karoti atdevu. viš nebī pamanīska visnakt zem tās bi gulēs. :)
šie jau vēl pa pilsētu dauzīsies, atkāzas svinēs.
atdod vampīram vempīra (empīrisku vomitu) tiesu. bčs!
[User Picture]
From:[info]mazaa_mija
Date:September 20th, 2015 - 09:55 pm
(Link)
turam kanti!
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:September 20th, 2015 - 09:57 pm
(Link)
šurumburum-burai ;)