mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 20th, 2015|09:54 pm

dooora
karoti atdevu. viš nebī pamanīska visnakt zem tās bi gulēs. :)
šie jau vēl pa pilsētu dauzīsies, atkāzas svinēs.
atdod vampīram vempīra (empīrisku vomitu) tiesu. bčs!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: