Labāk zīle rokā, nekā putns virs galvas!

Sep. 29th, 2016 | 06:53 pm

Bird Lessons / Putnu Skola (skečs)

Par putniem, cilvēkiem un viedām dzīves gudrībām, kuras pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Bird Lessons / Putnu Skola
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Ielej, kamēr vēl nav sācies.

Apr. 11th, 2016 | 05:55 pm

The Killing Drink / Nāvīgais Dzēriens (skečs)

The Killing Drink / Nāvīgais Dzēriens
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Nāc pie manis!

Apr. 15th, 2015 | 12:24 pm

Directions / Norādījumi (skečs)

Directions / Norādījumi
Tags:

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Mūsu attīstība ir neierobežota. Tāpat kā stulbums.

Oct. 5th, 2014 | 08:46 pm

Progression / Attīstība (skečs)

Progression / Attīstība

(Balstīts uz šo stāstu.)
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Vai te ir brīvs?

Apr. 25th, 2014 | 11:48 am

Is this free? / Vai te ir brīvs* (īsfilma)

Is this free? / Vai te ir brīvs

(Balstīts uz šo stāstu**.)

* - pieejami arī subtitri latviešu valodā
** - gan jau, ka mācēsi piekļūt, ja interesē
Tags:

Link | Leave a comment {4} | Add to Memories


Esmu eksperts, varu izdarīt pilnīgi jebko!

Mar. 31st, 2014 | 04:38 pm

The Expert / Eksperts* (skečs)

The Expert / Eksperts

(Balstīts uz šo stāstu.)

* - pieejami arī subtitri latviešu valodā
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Mar. 1st, 2012 | 11:40 am

We Are What We Drink

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Jan. 19th, 2012 | 10:37 am

Tas īsti nebija fiziskā spēka dēļ. Protams, Konstantīns nebija nekāds Apolons. Bet tās pāris vasaras, kuras savos agrajos padsmit viņš bija pavadījis laukos pie vecmāmiņas, diendienā skraidot ar sētas biedriem svaigā gaisā, regulārās un pamatīgās ēdienreizes, uz kurām vecmāmiņa tik ļoti uzstāja, kā arī īslaicīgais periods universitātē, kurā viņš veltīja divus savas pārpildītās nedēļas vakarus salsas stundām, nebija bez rezultāta. Viņš mierīgi varētu dominēt pār sievieti vai bērnu. Ar rūpīgu sagatavošanos, viņš pat varētu pieveikt pieaugušu vīrieti, pieņemot vidusmēra miesasbūvi un nekādu iepriekšēju cīņas pieredzi.

Nē, viņš nevarētu izturēt to neizbēgamo nosodījumu viņu acīs. To riebumu, ko viņi pret viņu izjustu. Tas arī bija galvenais iemesls kāpēc viņa suns bija vienīgais, kuram nācās piedzīvot viņa fizisko vardarbību, viņa sadistisko tieksmi kādu sodīt, dominēt, apspiest. Likt kādam justies mazam, neaizsargātam, nolemtam.
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Kreatīvs: Atveseļošanās

Dec. 19th, 2010 | 12:35 pm

Weenie the Puke, jeb Vīnijs Pjūks

Parodija par par
odiju = oriģināldarbs.
(Visi stāsta varoņi un notikumi ir nospiesti no citiem, daudz labākiem stāstiem.
Jebkāda līdzība ar kaut ko citur lasītu vienīgi liecina par autora iztēles trūkumu.)

Laikam jau I daļa Lielā Depresija

Acīmredzot II un, cerams, pēdējā daļa – Zāles

Tomēr i
r vēl arī III daļa – Atveseļošanās

Tukšrokdžimpiņ!
..
Openarum!
..
Durtiņveriņ
!!! Tidlī-bums! Kvantum meta irbulārum...

Lasīt Tālāk )
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Kreatīvs: Zāles

Nov. 30th, 2010 | 09:57 pm

Weenie the Puke, jeb Vīnijs Pjūks

Parodija par par
odiju = oriģināldarbs.
(Visi stāsta varoņi un notikumi ir nospiesti no citiem, daudz labākiem stāstiem. Jebkāda līdzība ar kaut ko citur lasītu vienīgi liecina par autora iztēles trūkumu.)

Laikam jau I daļa Lielā Depresija

Acīmredzot II un, cerams, pēdējā daļa – Zāles

Prrrrrrrrrrr... Prrrr, prrr, prr... klusiņām skanēja no krūmiem ceļmalā. Sivns gaidīja uz ceļa un kāri skatījās uz Vīniju Pjūku, kurš gausi aizpogāja bikses un pagriezās uz ceļa pusi. Sivns iespurdzās neslēptā priekā, jo Pjūka bikšu priekša bija kļuvusi nedaudz tumšāka par pārējām biksēm. Vīnijs jau grasījās atgriezties uz ceļa, kad pēkšņi, nesaprotama spēka dzīts, tomēr pievērsās atkal krūmiem un strauji notupās četrrāpus. Tālāko skatu nespēja izturēt pat Sivns, kuram pašam gandrīz parāva uz augšu. Ne velti Vīniju sauca arī par Pjūku.

Lasīt Tālāk )
Tags:

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories


Kreatīvs: Lielā Depresija

Nov. 26th, 2010 | 03:02 pm

Weenie the Puke, jeb Vīnijs Pjūks

Parodija par par
odiju = oriģināldarbs.
(Visi stāsta varoņi un notikumi ir nospiesti no citiem, daudz labākiem stāstiem.
Jebkāda līdzība ar kaut ko citur lasītu vienīgi liecina par autora iztēles trūkumu.)

Laikam jau
I daļa – Lielā Depresija

Bams-params
... Params-params... Kāds dauzījās pie durvīm. Starp bams-params un params-params bija vairāku sekunžu pauze. Tās iemesls bija Sivna mazais augumiņš. Sivns tiešām nebija no tiem brangākajiem tēvaiņiem, lai neteiktu vairāk. Tāpēc arī viņam sagādāja lielas grūtības aizsniegt speciāli ierīkoto pleķīti uz durvīm, kas bija atzīmēts ar uzrakstu „Klauvēt šeit. Speciāli ierīkots šis pleķītis bija Sivna un viņa izmēru dēļ. Vīnijs to bija novietojis tieši tik augstu, lai vienīgais veids, kā Sivns to varētu aizsniegt, būtu ieskrienoties un palecoties, tādējādi lielā ātrumā atsitoties pret šo speciāli ierīkoto pleķīti, un pēc tam noveļoties zemē. Tāpēc pagāja kāds brītiņš, kamēr Sivns atkal varēja uztrausties kājās un pieklauvēt vēlreiz.

Lasīt Tālāk )
Tags:

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories