koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 17th, 2014|02:47 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Shining - Människa O' Avskyvärda Människa]

Ļoti daudz emociju. Nogurums. Dzīve, kur tu ej?
Un nē, es ne pārāk varu samierināties pagaidām.
Taču vismaz beidzot zaudēju prātu.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]vilkate
Date:October 17th, 2014 - 03:31 pm
(Link)
Be mindfree, be alive.
[User Picture]
From:[info]koks
Date:October 17th, 2014 - 03:39 pm
(Link)
Jā, tieši tāda ir tā sajūta, alive.