koks - kein musik fur dich dumbkopf herr baum [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kein musik fur dich dumbkopf herr baum [Nov. 20th, 2013|08:51 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es biju pilnīgi pārliecināts, ka manas austiņas ir darbā un pa ceļam jau biju izdomājis savu šīrīta pleilisti, bet.. Ak šī nežēlīgā pasaule!!! Vajadzēja tieši tik pretīgā rītā man to nodarīt.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]chrono
Date:November 20th, 2013 - 09:46 pm
(Link)
Dzīve tomēr nav skaista.
[User Picture]
From:[info]koks
Date:November 21st, 2013 - 10:02 am
(Link)
eh, dzīve-dzīvīte.