koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 2nd, 2018|01:15 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]koks
Date:August 3rd, 2018 - 05:20 pm
(Link)
Varu piekrist. Taču viens mazāk, otrs vairāk. Žižeka dzīves redzējums tiešām izteikti sit cauri, it īpaši attieksme pret sievietēm.