koks - The Shawshank Redemption [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Shawshank Redemption [Mar. 4th, 2018|02:16 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , , , , ]

Pirmo reizi noskatījos The Shawshank Redemption. Bija manā "obligātās literatūras" plauktiņā. Ļoti patika. Bez jautājuma viena no tām "īpašajām filmām", kurām varētu likt visas 10 zvaigznītes vērtējumā. Patīkami, ka bija Netflix atrodama.

The Shawshank Redemption
linkpost comment