koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Shawshank Redemption Mar. 4th, 2018|02:16 am

koks
Pirmo reizi noskatījos The Shawshank Redemption. Bija manā "obligātās literatūras" plauktiņā. Ļoti patika. Bez jautājuma viena no tām "īpašajām filmām", kurām varētu likt visas 10 zvaigznītes vērtējumā. Patīkami, ka bija Netflix atrodama.

The Shawshank Redemption
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: